مجله علمی-پژوهشی پژوهشکده نظر : مجله باغ نظر، مجله ای علمی پژوهشی می باشد که در راستای آشنایی با دستاوردهای جدید معماری، انتشار آخرین یافته های علمی و پژوهشی، ارتقای سطح کیفی تحقیقات معماری، تلاش یرای رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور و معرفی توانمندی های علمی معماری ایران اقدام به انتشار مجموعه مقالات کرده است.

زبان علمی مجله فارسی و انگلیسی است (تمام متن به صورت دو زبانه منتشر می گردد.)
این مجله در راستای تحقق اهداف خویش پذیرای مقالات دانش پژوهان، محققان واستادان گرامی می باشد.

 

 

وبسایت مجله باغ نظر

 

مشاهده شماره جاری و خرید اصل مقالات

 

 

 

لطفا در صورت مشاهده خطا در انتقال به لینک های داده شده،‌ اطلاع دهید.

با تشکر

سایت معماری معاصر ایران

 

 

 

 

About Bagh-e Nazar

Bagh-e Nazar is the peer- reviewed Journal on the theoretical principals of art. The journal has been publishing since 2003 by the NAZAR Research Center. The main themes in this journal are visual arts, architecture and urban studies. Targeted the development of knowledge, it presents the recent researches of the Iranian scholars in these fields on the arts and civilizations of Iran and the orient.

 

Website [Click on English Icon inside the website]

Visit the english articles of the current issue

 

 

 

 

 

 

 CAOIdonation

A little help...
Goes a long way!

Newsletter

Iranmap Thank you for spending
your time with us!