شماره 4 ام فصلنامه بوم منتشر شد. 

 

درباره فصلنامه

فصلنامه بوم رسانه‌ای میان رشته‌ای در زمینه شناخت فرهنگ و هنر، آئین‌ها و سنن، طبیعت و محیط زیست، سکونتگاه‌های بومی و عشایری، دانش بومی، معماری و شهرسازی و مباحث ایران‌شناسی، میراث فرهنگی و گردشگری است و بعنوان نخستین فصلنامه تخصصی در حوزه بوم‌شناسی و کالبد بومی ایران زمین با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بدون وابستگی به هیچ ارگان و سازمانی با اهداف و ساختار زیر منتشر می‌شود.

 

 

وبسایت فصلنامه بوم

لینک اشتراک و خرید فصلنامه

 

 

لطفا در صورت مشاهده خطا در انتقال به لینک های داده شده،‌ اطلاع دهید.

با تشکر

سایت معماری معاصر ایران

 

 

 

 CAOIdonation

A little help...
Goes a long way!

Newsletter

Iranmap Thank you for spending
your time with us!