مجله آرشیتکت 4

 

مجله آرشیتکت اولین مجله معماری ایران بین سال‌های 1325 تا تیر 1327 در شش شماره به صاحب امتیازی ایرج مشیری آرشیتکت و شهرساز در تهران منتشر گردید. مجله آرشیتکت وابسته به انجمن آرشیتکت‌های ایرانی دیپلمه است. چهارمین شماره مجله در تیر ماه 1326، منتشر شد.

منبع: وب سایت معمارنت []

 

 

چهارمین شماره مجله آرشیتکت منتشر شده در سال 1326 (تیرماه) را دانلود کنید.

دانلود از سرور شماره یک

دانلود از سرور شماره دو

 

لطفا در صورت معیوب بودن لینک های دانلود، اطلاع دهید.

با تشکر

وب سایت معماری معاصر ایران

 


Architect Magazine is the Iranian first architecture magazine that published on six vol. from 1946 to 1948.
Please click on the active links to Download the magazine.

 

 

 CAOIdonation

A little help...
Goes a long way!

Newsletter