Email: caoi.ir@post.com Telegram ID: @caoiran
Image is not available
Shadow
Slider

Events

مان معماران در ادامه سلسله برنامه های "اينجا" كه به شناخت و معرفي تجربه هاي زمينه گرا در معماری مي پردازد، در قالب هفته فرهنگي اصفهان در پاريس برگزار مي نمايد:

اینجـا: اصفهـان، دريچه اي رو به معماری معاصر
زمان: ٧ الي ١٤ آوريل، پاريس، فرانسه
آدرس: خیابان اول ژاک کولت، پاریس (بر روی گوگل مپ مشاهده کنید.)

Here: Isfahan, A window onto Contemporary Architecture
Date: 7 - 14 Aprial 2018, Paris, France
Address: 1 Rue Jacques Callot, 75006 Parisمعماری معاصر ایران پس از حدود چهار دهه سردرگمی در جستجوی هویت از دست رفته خود مسیر رها شده معماران نسل های قبل را دوباره می پیماید و در این مسیر تلاش هایی بوم گرایانه نه تنها در مقیاس کشور بلکه در مقیاس پهنه های کوچکتر جغرافیایی و فرهنگی در حال شکل گیری است. این تلاش ها در شهرهایی همچون اصفهان که به لحاظ تجربه تاریخی معماری و شهرسازی دارای هویتی بارز و غنی است خود را متمایز نموده و از ویژگی های پر رنگ بستر خود درس می گیرد. مجموعه حاضر محصول جمعی از معماران جوان عمدتا اصفهانی است که تلاش می کنند با بهره گیری از این تجربه معمارانه، نسبت به شاخص های تاثیرگذار پیرامون خود بی توجه نبوده و بناهایی با هویت و فرهنگ امروز این شهر بسازند که مجموعه آن ها جریان معماری معاصر اصفهان را متمایز نموده است.این برنامه به سفارش شورای ایرانی- فرانسوی در قالب هفته فرهنگی اصفهان در پاریس و به مدیریت مؤسسه فرهنگی آموزشی مان معماران طراحی و اجرا می شود.

سازمان ها و نهادها:
-مانِ معماران
-شورای ایرانی فرانسوی CFI
-لابراتوار زیرساخت ها، معماری و مطالعات
-مدرسه ملی عالی معماری ملکه پاریس (مدرسه بوزار سابق)

دبیر هفته فرهنگی اصفهان در پاریس: سینا عابدی
کمیته راهبردی نمایشگاه: دفتر فرآیند منطقی در طراحی معماری (احسان حسینی الهام گرامی زاده نایینی)
مدیر بخش اجرایی: علی گرجیان جلفایی

حامیان مالی نمایشگاه:
- آجر آذرخش
- گالری خانه ـ شهاب امیدزاده
- هورُن ـ آورده های نما
- سنگ مهکام

حامی رسانه ای نمایشگاه: رسانه معماری معاصر ایران