گزارش داوری جایزه هنرنما معمار 95

 

گزارش داوری جایزه هنرنما معمار 95

جایزه فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی «هنرنما معمار» در پاییز سال 1395 برای دومین سال متوالی برگزار شد.  موضوع این دوره از رقابت جایزه هنرنما معمار «ساختمان‌های تجاری شهرهای ساحلی ایران» اعلام گردید.

 

برنامه زمان‌بندی‌شده این جایزه به شرح زیر اعلام شد:

 • مرحله اول - ارسال مدارک: شنبه 6 آذرماه 1395 (تحویل مدارک اولیه)
 • مرحله دوم - ارسال آثار: یکشنبه 14 آذرماه 1395 ( تحویل شیتهای نهایی)
 • داوری: چهارشنبه 17 آذرماه 1395
 • اعلام نتایج داوری و اهدای جوایز برندگان: چهارشنبه 1 دیماه 1395

 

فراخوان این رقابت از طریق تبلیغات مکتوب، محیطی و الکترونیکی اعلام گردید. در مرحله نخست 33 پروژه از شهرهای مختلف ساحلی توسط دفتر دبیرخانه رقابت دریافت و از بین آنها، 20 پروژه به مرحله نهایی راه یافتند و ملزم به تکمیل و تحویل مدارک نهایی جهت شرکت در رقابت نهایی تا تاریخ 14 آذرماه شدند که در این مرحله 19 طرح توانستند مدارک خود را تکمیل و ارسال نمایند. در تاریخ 17 آذرماه 1395 داوری این رقابت با حضور داوران برجسته، مهندس فرهاد احمدی، مهندس شهاب‌الدین ارفعی و دکتر داراب دیبا انجام شد و در تاریخ 20 آذرماه 1395 مهندس هادی تهرانی به صورت جداگانه آثار را بررسی کرده و نتیجه آن را به هیئت داوری جایزه هنرنما معمار ابلاغ نمودند.

 

با توجه به اینکه اهداف جایزه هنرنما معمار به شرح زیر اعلام شده بود:

 • ترویج وفاداری فرهنگی و تاریخی و الگوهای بومی
 • ترویج نوآوری در سیستم فرهنگی و اجتماعی به واسطه تخصص معماری
 • به کارگیری هنر معماری جهت بهبودبخشیدن به فضاهای شهری
 • معرفی نسل نوی طراحان و انتقال تجارب پیشکسوتان
 • ایجاد توجه به زمینهگرایی به ویژه دریا و ساحل
 • معطوفکردن توجه دستاندرکاران به طراحی باکیفیت معمارانه، متناسب با اقلیم شهرهای ساحلی
 • ترویج استقبال از به‌کارگیری خلاقیت و نوآوری در طراحی و معماری پیشرو
 • ارتقای افکار و دیدگاه عمومی جهت استفاده از مصالح بومآورد و پاک
 • ترغیب معماران و کارفرمایان به استفاده بهینه از انرژیهای سبز و پاک
 • شناسایی راهکارهای تخصصی جهت حفاظت فضاهای معماری از آلودگیهای بیرونی

و معیارهای داوری نیز با پارامتر‌های ذکر شده تعریف شده بودند:

موارد عمومی زیر در داوری پروژهها مد نظر قرار خواهند گرفت:

 • خلاقیت و نوآوری در طراحی و نوآوری در کاربرد مصالح و فناوری ساختمان
 • مواجهه خلاقانه با مشکلات خاص پروژه از جمله: محدودیتهای اقتصادی و شرایط خاص سایت (از نظر ابعاد و اندازه، ضوابط و رویدادهای قانونی و دشواریهای فنی)
 • دقت و نوآوری در طراحی جزئیات
 • توجه به محیـط پیرامونی و شرایط اقلیمی، ارزشهای زیستمحیـطی و تعهدات اجتماعی
 • استفاده از مؤلفههای پایداری در پروژه

بدیهی است که قضاوت نهایی در مورد هر پروژه از طریق مشخصکردن امتیاز آن در هر کدام از موارد فوق و معدلگیری از امتیازات صورت گرفته است. طرح‌های ارسال‌شده توسط داوران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند و براساس ملاک‌ها و معیارهای مورد نظر این رقابت، ارزیابی شدند.

 

براساس بیانیه‌ی مکتوب داوری، نظر هیئت داوران بر این قرار گرفت:

کیفیت کارهای ارائه‌شده در مجموع و بخصوص در حوزه ارتباط طرح با بستر خود دچار ضعف‌های عمده بود و هیئت داوران، توصیه ‌نمودند که مجامع فنی و آکادمیک، عنایت بیشتری به موضوع داشته باشند. در این رقابت، هیئت داوری، هیچ طرحی را در مقام رتبه اول تا سوم ندانستند و از مجموع طرح­های ارائه‌شده، چهار طرح که هرکدام به دلایل خاص خود در طرحشان مواردی را در راستای اهداف رقابت رعایت کرده‌ بودند، به عنوان طرح­های برگزیده انتخاب کرد. نظر هیئت داوری در تقسیم جوایز، بر این قرار گرفت که جهت ایجاد انگیزه به شرکت‌کنندگان و تقدیر از آنها بابت تفکر مثبت‌اندیشانه خود برای ایجاد یک فضای پایدار، به هر یک از این چهار طرح، یک لوح سپاسنامه و دو قطعه سکه تمام بهار آزادی اهدا شود که با نظر دبیرخانه جایزه هنرنما معمار، یک قطعه سکه تمام بهار آزادی به جوایز آنها افزوده شد و جمعاً برای هر یک از این چهار طرح، سه قطعه سکه تمام بهار آزادی درنظر‌گرفته شد.

با توجه به اینکه کل مبلغ جایزه 25,000,000 تومان و مبلغ اهدایی جایزه معادل تقریبی 16,500,000 تومان بود، هیئت داوران با موافقت دبیرخانه جایزه برآن شد تا مابقی مبلغ جایزه هنرنما معمار که مبلغ 8,500,000 تومان می‌باشد را به مؤسسات خیریه داده و شرح مستندات آن را در اختیار عموم قرار دهند.

 

در زیر اسامی و کد منتخبین با ذکر نام طراح و موقعیت پروژه و دلایل انتخاب از سوی هیئت داوران اعلام گردیده است:

 

 • طرح شماره: QR95-02-R102

نام و موقعیت پروژه: مجتمع اداری تجاری رادکیش، واقع در جزیره کیش

نام طراح: امیرافغان حاجی‌عباسی

دلیل انتخاب: سادگی برخورد در ایجاد سیمای شهری

HonarNamaMemar AmirAfghanHajiAbbasi

 

 • طرح شماره: QR95-02-R105

نام و موقعیت پروژه: مجتمع تجاری، اداری و پارکینگ عمومی طالقانی، واقع در اهواز

نام طراح: مهندسین مشاور معمار و شهرساز پلشیر

دلیل انتخاب: به دلیل دید محیطی ارزشمند و ایجاد پوسته دوم در محافظت از نمای پروژه در برابر شرایط مختلف اقلیمی

 HonarNamaMemar Polsheer

 

 

 • طرح شماره: QR95-02-R112

نام و موقعیت پروژه: مجتمع تجاری اداری نخل گلشهر (پاساژ نخل)، واقع در بندرعباس

نام طراح: غلامحسین کنت

دلیل انتخاب: به دلیل تطابق با محیط و پیش­بینی معبر سایه­دار در حوزه شهری و استفاده از مصالح منطبق با محیط و احترام به پیشینیه ساختمانی محل

 HonarNamaMemar Gholamhossein Kont

 • طرح شماره: QR95-02-R116

نام و موقعیت پروژه: رستوران امپراطور، واقع در بندرعباس

نام طراح: فؤاد امین

دلیل انتخاب: دستیابی به نمای مناسب منطقه و ارتقاء وضع موجود پیشین به کیفیت معماری امروز

HonarNamaMemar Foad Amin

 

 

 

هیئت داوری دو پروژه­ای که اهداف آنها در چهارچوب جایزه، قابل تعریف ولی از نظر موقعیت مکانی در مجاورت محدوده برنامه بود (شهر ساحلی نبودند) را هم بصورت مستقل شایسته قدردانی شناخت و برای هرکدام از آنها یک لوح سپاسنامه و یک قطعه سکه تمام بهار آزادی درنظر‌گرفته شد.

 

 • طرح شماره: QR95-02-R103

نام و موقعیت پروژه: هتل پارسیان قلعه گنج، واقع در کرمان

نام طراح: ریحانه زاهدی

دلیل انتخاب:  به دلیل بهره گیری از شیوه­های بومی ساخت و ساز و ارتباط با محیط

 HonarNamaMemar Reyhane Zahedi

 

 • طرح شماره: QR95-02-R110

نام و موقعیت پروژه: ساختمان مدیریت و انبار مواد اولیه شرکت مازرون فوم، واقع در سواد کوه

نام طراح: فرهاد خدادی

دلیل انتخاب: به لحاظ بهره­گیری از عناصر معماری بومی منطقه

 HonarNamaMemar Farhad Khodadi

 CAOIdonation

A little help...
Goes a long way!

Newsletter

Iranmap Thank you for spending
your time with us!