Email: caoi.ir@post.com Telegram ID: @caoiran
در این بخش به معرفی آثار منتخب معماران ایرانی طراحی و ساخته شده در داخل و خارج از ایران می پردازیم. دامنه نمایش آثار از اواخر دوران قاجاریه تا به امروز می باشد.
به منظور انتشار آثار خود، لطفا از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید.
Shadow
Slider

خانه شماره هفت


اطلاعات عمومی پروژه

نام پروژه: خانه شماره 7

محل قرارگیری: استان اصفهان، نجف آباد ، جنب میدان بسیج ، کوچه شهید اسماعیلیان، پلاک7

شرکت طراحی: دفتر معماری آینه [←]

آرشیتکت: علی دهقانی، علی سلطانی و عاطفه کرباسی

مساحت زمین: 600 مترمربع

مساحت زیربنا: 552 مترمربع

سال: فروردین 89 تا فروردین 91

نوع پروژه: مسکونی

کارفرما: مهدی صالحی، الهه ابراهیم

عکاس: فرشید نصرآبادی

 

زمين خانة شماره هفت در محل باغ‌هايي قرار دارد كه يكي پس از ديگري در حال نابودي و قرباني گسترش شهرند. آخرين و تنها باغ باقيماندة آن حوالي كه مالك آن اصرار بر نگهدار‌ی اش دارد، با درختان بلند و تنومند توت، درست در مقابل زمين پروژة ما است .خانه در احترام به باغ و در مقابل سركشي درختان توت، در بدنة شمالي عقب نشسته و شكافي عميق را در حجم به نمايش مي‌گذارد. این شكاف با پلكاني نمادين تا حياط طبقة دوم پيش مي‌رود و از آنجا به حياط همكف سرازير می‌شود. حياط همكف باغچه‌هايي كشيده در امتداد شكاف دارد. در ديوار جنوبي حياط صفحاتي سبز رنگ چون پنجره‌هايي رو به باغ و باغ‌هاي ناپيداي بعدي ــ كه امروز ديگر نيست ــ امتداد باغ‌هاي روزگاران قبل را در خاطر ابدي مي كند. شكافِ حجمْ فضاي داخل را به دو قسمت جداگانة عملكردي تقسيم مي‌كند در هر دو طبقه فضاهاي خصوصي در بخش شرقي و فضاهاي عمومي در بخش غربي.

خانوادة ساكن خانه چهار نفرند كه طبقة همكف را براي زندگي روزانه و طبقة بالا را براي پذيرايي و اقامت ميهمانان گاه و بيگاهشان مي‌خواسته‌اند. به دليل روحية خاص خانواده، فضاهاي عمومي، در طبقة همكف و نيز بين دو طبقه، در ارتباط فراوان و سيال با همديگر است و به كمك بازي‌هاي حجمي ديدهایی وسيع به فضاهاي باز و آسمان دارد. اين خانه شايد بتواند با پيش و پس رفتگي‌ها، پلكان‌ها، بازي‌هاي سطوح افقي، حياط‌ها، باغچه‌ها و سايه روشن‌هايش، خاطره اي از گوشه و كنار خانه‌هاي پيشينمان را به ياد آورد و همنشين و همساية خوبي براي باغ سرسبز و تنهاي مقابلش باشد.

 

خواندن 10487 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 26 فروردين 1395 04:25