Image is not available

VISIT Architecture Events

Slider

Events

كارگاه زمستانى در پلتفرم ٢٨
عنوان: روايت مشاعات

آپارتمان ها رایج ترین فرم معماری هستند که تهران امروز را شکل می دهند، و سازماندهی فضایی شان بواسطه ضوابط ساخت از پیش معین شده است. یکی از بااهمیت ترین این شاخصه ها ضوابطی اند که فضاهای مشاع را تعریف می کنند (پله ها، پشت بام، نورگیر و غیره). آنها کارکرد ضد و نقیضی دارند؛ سازماندهی فضاییشان در تعیین روابط فضایی داخل ساختمان نقش اساسی دارد، درحالیکه به ندرت فعالیتی در آنها اتفاق می افتد. آنها فضاهایی هستند مورد تملک همه ساکنین، و مورد استفاده هیچ یک از آنها.

تمرکز این کارگاه بر چگونگی خوانش آنهاست. فضاهایی که از یکسو پیش پاافتاده تلقی می شوند، از سوی دیگر تجسم برنامه های اقتصادی و سیاسی-اجتماعی جامع تری هستند؛ و در عین حال زندگی روزمره ما را مورد تاثیر قرارمی دهند. چه راه هایی برای مداخله در روند استانداردسازی خانه و زیست از طریق نگاه به مشاعات وجود دارد، فضاهایی که خود از (باز) تولید کننده های همین روندها هستند؟

در این کارگاه فضاهای مشاع را از طریق چیدمان با مقیاس یک به یک، در آپارتمانی معمول در تهران وارسی خواهیم کرد. بخش مهمی از کارگاه در آپارتمان مذکور به ساخت و ساز و مباحثه خواهد گذشت. ما این وضع موجود را با ساخت تجربیِ پروژه هایی به چالش می کشیم که استراتژی هایی کوچک مقیاس با امکان ایجاد تغییرات بزرگند. از طریق ساختن و چیدمان در مشاعات ساکن و مستقر می شویم، و آنها را از آن خود میکنیم.

مدرسين: گلنار عباسى، اروند پورعباسى
تاريخ كارگاه: ١٥ دى - ٢٩ دى، ١٣٩٦
تاريخ نمايش: ٣٠ دى ١٣٩٦
ثبت نام: براى ثبت نام و يا كسب اطلاعات بيشتر با شماره ٠٩٣٥٦٠٤٠٠٥٥ تماس حاصل فرماييد.

پلتفرم ٢٨ همکار آموزشی رسانه معماری معاصر ایران []