Image is not available

VISIT Architecture Events

Slider

Events

دانشگاه هنر اصفهان با همکاری مدرسه عالی ورسای فرانسه برگزار می کند.
مدرسه تابستانی بین المللی دانشگاه هنر اصفهان
اصفهان، شهری که رودخانه اش در حال از دست رفتن است.
سی و یکم مرداد ماه تا هشتم شهریور 1396

 

امروزه دغدغه محیط زیست به یکی از نگرانی های اصلی در همه سطوح تبدیل شده است. پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی که خود به طور عمده، زاده فعالیت های انسانی همچون آلودگی محیط زیست در قالب وابستگی به خودرو، مصرف بی رویه آب و همچنین مصرف فزاینده سوخت های فسیلی و تجدید ناپذیر، چرخه باز مواد و مصالح صدمات غیر قابل بازگشتی را به محیط زیست انسان وارد نموده است.

از مصادیق این موضوع، بحران آب و به طور ویژه و در رابطه با این برنامه تبدیل شدن زاینده رود به یک رودخانه فصلی می باشد. برای شهروندان و بسیاری از افرادی که اصفهان را دیده اند تصور شهر بدون زاینده رود غیر ممکن است. رودخانه ای که گهواره تولد شهری با این آوازه بوده و وجودش همچون خون در رگ های آن، امروزه در آستانه از بین رفتن است و این خود دلیلی است که معماران، طراحان و برنامه ریزان شهری، متخصصین محیط زیست، و همه تخصص های مرتبط در این راستا چاره اندیشی نمایند.

مدرسه تابستانی دانشگاه هنر اصفهان با موضوع «اصفهان شهری که رودخانه اش در حال از دست رفتن است» ذهن های خلاق دانشجویان و متخصصین حوزه های مختلف را در این فستیوال طراحی به یاری فرا می خواند و از طرح های خلاقانه برای احیای رودخانه و خاطراتش استقبال می نماید. سخنرانی هایی در همین زمینه و با محوریت اصفهان، زاینده رود، تاریخچه آب و باغهای ایرانی، معماری همساز با اقلیم، طراحی شهری سبز، سبزراهها انجام خواهد شد. شرکت کنندگان در گروه های مختلف و با موضوع پیشنهادی خود به مساله می پردازند و و در دوره برگزاری مدرسه، موضوعات با بهره گیری از مشاوره و راهنمایی مدرسین داخلی و خارجی به سرانجام خواهد رسید. 

این برنامه در چهارچوب یک همکاری آکادمیک بین المللی بین دانشگاه هنر اصفهان و مدرسه ملی عالی معماری ورسای فرانسه در زمینه شهرسازی (طراحی و برنامه ریزی شهرسازی)، معماری و سایر رشته های مرتبط بین دو کشور ایران و فرانسه انجام خواهد شد. کار دانشجویان در قالب شیت های راندو شده در نهایت یک نمایشگاه را در این رابطه شکل خواهد داد. همچنین همه کارها در قالب کتابی دارای شابک با محوریت ایده های پرورش یافته که محصول کار مشترک گروه های دانشجویی ایرانی و بین المللی است، به زبان های فارسی و انگلیسی به چاپ خواهند رسید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، تیزر ها و مشاهده نمونه کارهای برگزار شده در دیگر کشور ها توسط گروه میهمان، به وبسایت مدرسه به نشانی زیر و یا صفحه اینستاگرام مدرسه  مراجعه فرمایید.

وبسایت مدرسه: www.auisummerschool.com
اینستاگرام:www.instagram.com/auisummerschool

جهت ثبت نام می توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
ثبت نام

The city that lost it's river

The water no longer flows through Isfahan. The Zayandeh rud which crosses the city is now practically dry, its course being diverted in the 2000s to irrigate arable land upstream of the city. Only a trickle of water passes through the arches of the Allahverdi Khan bridge in winter.

We will first try to understand the fabulous irrigation system - which allowed this garden city to spread out like a paradise on a desert and hostile plateau by seeking water in the mountains - but we will analyze especially the very specific and contemporary role of this ornamental river wishing to be taken as a significant river. The development  of the Zayandeh rud - whose width of the bed is artificially amplified when it runs through the city - testifies to the importance of a real hydraulic scenography. Its bridges are equipped with a device of  embellishment  that combines dams and wavebreakers forming a fan shape and allows retaining the water table through eddies in order to amplify and bring the image of an untameable liquid mass in motion to its paroxysm. Some of these seventeenth-century bridges - similar to genuine open-air public lounges - could be compared to Chenonceau, the Chateau-Pont de Diane in Poitier and its large gallery  constructed on the Cher.

Objectives
What to do ? Go back ? Consider other strategies? Transforming the river bed into a green flow dotted here and there with water mirrors and setting up large cultural programs as the urban planners of Valencia and Santiago Calatrava did after the diversion of the impetuous Turia by General Franco  following the great deadly flood of 1957. Study the examples of other cities: Nantes and its course of the 50 Otages set up on the former bed of Erdre between 1930 and 1940 or Sao Paulo whose metallic bridges of the nineteenth century now overlook flows of automobiles and trucks.