شهرنگار

پویش و مشارکت مردمی در جستجو و یافتن بناهای ارزشمند و لیکن دیده نشده معماری ایران ساخته شده خلال سالهای 1300-1360
این بخش پیشتر با عنوان " شما و دوربین " تصاویر ارسال شده ازسوی شما کاربران محترم را انتخاب و منتشر می نمود

line

Isfahan

RSS
No.4-A House in Isfahan
دانلود
No.4-A House in Isfahan
دانلود
A School in Isfahan
دانلود
A School in Isfahan
دانلود
A School in Isfahan
دانلود
House in Isfahan-No.3
دانلود
House in Isfahan-No.3
دانلود
House in Isfahan-No.3
دانلود
House in Isfahan-No.3
دانلود
House in Isfahan-No.3
دانلود
House in Isfahan No.2
دانلود
House in Isfahan No.2
دانلود
House in Isfahan No.2
دانلود
House in Isfahan No.1
دانلود
House in Isfahan No.1
دانلود
House in Isfahan No.1
دانلود
House in Isfahan No.1
دانلود
House in Isfahan No.1
دانلود
 
 
Powered by Phoca Gallery

CAOIdonation

A little help...
Goes a long way!

خبرنامه

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت خبرنامه ماهانه، ثبت نمایید.