شماره 97 ام مجله معمار منتشر شد.

 

مجله معمار، برگزاركننده جايزه سالا‌نه معمار با هدف اشاعه انديشه و هنر معماری، شهرسازى و ساخت و صنعت در سال 1376 تأسيس شد. نخستين شماره معمار در قالب فصلنامه در تيرماه 1377 منتشر شد و از سال 1383 انتشار آن به صورت دوماهانه بوده است. مجله معمار از سال 1380 جايزه معمار را به صورت ساليانه برگزار كرده است.

 

وبسایت مجله معمار

دانلود فرم اشتراک مجله معمار

 

لطفا در صورت مشاهده خطا در انتقال به لینک های داده شده،‌ اطلاع دهید.

با تشکر

سایت معماری معاصر ایران

 

 

 

About Architect magazine

Architect magazine, Architect promoter Award in 1376 (1987) was established, with the aim of promoting architecture, urban design, construction and industry. In 1377, the architect of the first issue of a quarterly (July 1988), was published in 1383 (2004) as it is published bi-monthly. Architect magazine has been holding Architect of the Year Award 1380 (2001).

 

Website [English Page]

 

 

 

 

 

 

 

 CAOIdonation

A little help...
Goes a long way!

Newsletter

Iranmap Thank you for spending
your time with us!