Email: caoi.ir@post.com Telegram ID: @caoiran

Architecture Design Projects

Persian

نام: مجتمع خدمات بین راهی سرزمین ایرانیان
آدرس: کیلومتر ۳۵ آزادراه تهران-ساوه

دفتر معماری: گروه طراحی ارش بعد چهارم فضا
معماران: علیرضا شرافتی، پانته آ اسلامی
تیم طراحی: شبنم آزموده، جویا جوانشاد، محسن رضائی، آناهیتا رئوف، راضیه شعاعی، علیرضا فاضلی، ملیحه قلی زاده، کورش ناظم پور
تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۷
مساحت زمین: ۶۵۰۰۰ مترمربع
مساحت پروژه: ۳۸۰۰ مترمربع
کارفرما: توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
مسابقه: رتبه اول مسابقه طراحی مجتمع خدمات بین راهی سرزمین ایرانیان []

کاروانسرا به لحاظ تاریخی محل استراحت و تأمین کننده امنیت و آسایش کاروانیان بوده است. نقش کاروانسراها در توسعه راهها و تجارت در دوران کهن بر کسی پوشیده نیست و کار کردهای مختلفش تا حوالی دوران ما زنده و پویا بوده است. با ورود به دوره مدرن و توسعه راهها کاروانسراها جای خود را به رستورانها داده که صرفأ یک عملکرد داشته اند. در سالهای اخیر مجددأ تفکر توقفگاه و استراحتگاههای میان راهی پدیدار شده و مجموعه های جدید در فرم و قالبی متفاوت نقش همان کاروانسراهای بین راهی را بازی می کنند.

در طرح ارائه شده مجموعه نه فقط فضایی جهت رفع خستگی تن، بلکه آسایش ذهن و تسخیر افقهای دوردست (این ویژگی یگانه سایت های کویری کشور ما )در نظر گرفته شده است. همواره رصد مسیر و کشف انتهای راه از سرگرمیهای انسان بوده. با مرتفع نمودن و فاصله گرفتن از زمان نه تنها امکان رصد مسیر فراهم گردیده بلکه امکان معرفی و کشف مجموعه ایرانیان نیز برای مسافران فراهم است. به علاوه فضای زیرین بدست امده با وجود سایه همیشگی محلی جهت تفریح وسرگرمی فراهم اورده است. ارتباطات عمودی جهت سهولت بیشتر توسط پله های برقی تامین شده . در جبهه جنوبی که تابش بیشتری دارد از یک رواق جهت کاهش تابش خورشید استفاده شده و نمای شمالی تماما به منظر گاهی جهت تماشای شهرک ایرانیان اختصاص داده شده است. فضای غربی پروژه بدلیل محدودیت ساخت به فضای کمپینگ تعلق گرفته و فضاهای سرویسی وخدماتی در سمت شرقی سایت.

ظاهر و کالبد معاصر پروژه همچمون نمادی است که نشان از یک اتفاق بزرگ و امروزی در پس خود دارد. مجموعه میان راهی علاوه بر کارکرد گردشگری خود بعنوان نشانه نیز مطرح است. نشانی هم بر تأکید حضور خود هم بر وجود دیگری بزرگتر. با توجه به سرعت بالای محور مجاور طرح (۱۲۰km/h) حجم پروژه و مقیاس پروژه متناسب با خوانایی در هماهنگی با این سرعت دیده شده است. هرچه به پروژه نزدیکتر شویم جزئیات بیشتری از آن پدیدار می شود.