Email: caoi.ir@post.com Telegram ID: @caoiran
Image is not available

Send Us Your Workshops

Slider

Workshops

 

Persian

ورکشاپ: گنبد سفید
آدرس: کرج، پردیس فارابی دانشگاه هنر تهران

سرپرست طرح و اجرا: علی جواهری محمدی، محمد آقامحمدحسین درکه
مشاور طرح و اجرا: مهدی رئیسی
تاریخ: پاییز 1393
مساحت: 20 مترمربع
تیم اجرا: علی طباطبایی، علیرضا زند، امین سامینی، امیررضا شیرازی، حافظ رئیسی، سروش فرصیاد، مارال هاشمیان، کوثرالسادات میراکبری، پانتا فارسیانی، مهرناز یوسفی، مهسا ذهبیون، سپاس حقیقی، فاطمه رشیدی، مژده طالبیان، مینا قادرزاده، سارا زندی، فاطمه لطفیان، مهسا الهی وفا، فریبا فیروز بیگدلی، نیکو واقفی نژاد، مجید میرنظام، نادیا حسن زاده، مینا بابایی، مریم فلاح، پرینوش پرچمی، پیام رجامند، مریم حسنی، شهریار معتمدی، مهرشاد خاکبان، عطیه عابدی،بهزاد اسدی، محسن علیمرادی، محمدرضا چینی فروشان، آناهیتا آریا

نظارت:  بهشید حسینی، علیرضا مستغنی، امیر شکیبا منش
طراح سه بعدی: علی جواهری
گرافیست: امین سامینی
مصالح: ماسه، آب، پارچه،سیم خاردار و کمی سیمان
کارفرما: دانشگاه هنر تهران
بودجه: شش میلیون تومان
عکاسان: محمد آقا محمدحسین درکه، علی جواهری محمدی، امین سامینی

این کارگاه آموزشی به منظور آشنایی و تجربه ساخت فضایی با سیستم اّبّرخشت1 (super adobe) برای دانشجویانی از ایران و ایتالیا در پاییز 1393 در پردیس کرج دانشگاه هنر تهران برگزار گردید. انتخاب  سیستم ابرخشت برای ورکشاپ از چندین جهت اهمیت داشت. نخست اینکه طراحی و ساخت این پروژه ، با توجه به قرارگیری در محوطه سبز دانشگاه، نیازمند ارتباطی منسجم با محیط طبیعی اطرافش بود.

خاک، ماسه و آب عمده مصالح بکار رفته در این سیستم است که از دل همان طبیعتی که پروژه در آن ساخته می شود، بدست می آید. مصالحی کاملا طبیعی، ارزان و قابل بازیافت. همچنین سعی شد هیچ عنصر سبزی حتی بوته های کوچک در این طرح آسیب نبینند و این مجموعه کاملا همنشین و در ارتباط با گیاهان اطرافش قرارگیرد. دوم فرم و شکل این پروژه بود که دانشجویان، همزمان با در نظر گرفتن ابعاد زیبایی شناسانه یک طرح، به درک درستی از پایداری و انتقال نیروها، در هندسه فعال این سازه می رسیدند.

همچنین استفاده از روش کیسه های طولی (continuous Bags) باعث شد تا دانشجویان پتانسیلِ فرم های مختلف را تجربه کرده و به راحتی فرم های دلخواه خود را اِتود زده و بسازند. قابلیت انعطاف پذیری در حین اجرا سبب گردید که آنها به طرح های متفاوتی برای شکل دادن به یک فضای نشیمن وگفتگو رسیده و آن را در دو بخش باز و نیمه باز، در 9 روز اجرا و به ثمر بنشانند.

...
1- "ابرخشت" روش معماری پناه گاهی است که توسط معمار ایرانی زنده یاد نادر خلیلی ابداع گردید. خلیلی در سال ۱۹۹۱ موسسه هنر و معماری خاک کالیفرنیا (Cal- Earth) را برای آموزش روشهای معماری خود پایه‌گذاری کرد.