Email: caoi.ir@post.com Telegram ID: @caoiran
در این بخش به معرفی آثار منتخب معماران ایرانی طراحی و ساخته شده در داخل و خارج از ایران می پردازیم. دامنه نمایش آثار از اواخر دوران قاجاریه تا به امروز می باشد.
به منظور انتشار آثار خود، لطفا از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید.
Shadow
Slider

خانه کاشان

 

  

اطلاعات عمومی پروژه

نام پروژه: خانه کاشان
آدرس: کاشان، خیابان امیرکبیر، کوچه مخمل42
معمار مسئول: سپیده مسعودی نژاد

همکار طراحی: بابک قلی زاده

تاریخ: 1389 - 1390

مساحت زمین: 317 مترمربع

مساحت ساخته شده: 420 مترمربع

نوع پروژه: مسکونی

مهندس سازه: حسین احمدی

تاسیسات مکانیکی: کامبیز تابعی

تاسیسات الکتریکی: مهندس سیدی

نظارت: سپیده مسعودی نژاد

پیمانکار: اکبر هلی، هنرمند

عکاس: بابک قلی زاده

کارفرما: محمد رضا مسعودی نژاد

اعتبارات: 

  • فینالیست جایزه معمار در بخش مسکونی سال 1392
  • یکی از آثار منتخب جهت نمایش در غرفه ایران در نمایشگاه بینال ونیز، سال 2015

 

خانۀ کاشان در حوالی فین کاشان واقع است و دارای زیربنای تقریبی 415 متر مربع می باشد. این خانه متعلق به خانوادۀ دکتر مسعودی نژاد است که خواستار خانه ای بوده اند با هویت کاشانی، سیما و نمایی آرام و بی تکلف، عرصه های عمومی و خصوصی مجزا، بهره مند از نور طبیعی و دید مناسب در تمام فضاها، توأم با احساس محرمیت در فضاهای خانه (اعم از بسته و باز). در طراحی خانۀ کاشان، تلاش شده تا بر الگوهای اصیل خانۀ کاشانی تکیه شود و با بکارگیری راهکارهایی که طی سالیان تکامل یافته، خانه ای با رنگِ کویر و کاشان اما متناسب با زندگی امروزی شکل گیرد. به این منظور، از حکمت نهفته در ایده های حیاط مرکزی، عرصه بندی های اندرونی و بیرونی، پیوند فضاهای باز و بسته، توالی فضایی، و راهکارهای مواجهه با آفتاب سوزان و بهره گیری از نسیم محلی سود جسته است. بعلاوه، کیفیاتی نو همچون شفافیت و سیالیت فضاها به درون خانه جاری شده است. عرصۀ خانه در 60 درصد شمالی زمین قرارگرفته و شامل سه سطح است: طبقه همکف که عرصه های عمومی و فضاهای جمعی خانه را در خود گرفته، طبقه اول که شامل عرصۀ خصوصی و فضاهای خواب می شود، و طبقه زیرزمین که به خواست کارفرما سالنی باز برای مناسبات ویژه می باشد.

 

موقعیت خانه در حوالی فین کاشان و در دشتهای پیرامون رشته کوههای کرکس، ایدۀ بهره مندی از نسیم کوه-دشت برای تعدیل گرمای سوزان اشان را بهمراه آورده. از این رو، در تودۀ بنا شکافی ایجاد شده که از کنار حیاط های خانه می گذرد و تا انتهای زمین ادامه می یابد. این شکاف از یکسو نسیم محلی کوه به دشت را در خود می گیرد و در پیچ و تاب حیاط های سه گانۀ خانه تهویه طبیعی را ممکن می سازد و از سوی دیگر مسیر ورودی خانه را شکل داده و ورودی ساختمان را به میانۀ آن انتقال می دهد. خانه شامل سه حیاط جنوبی، میانی، و شمالی است که با فضاهای بستۀ داخلی ترکیب شده است. بگونه ای که تمام فضاهای خانه با فضای باز و حیاط پیوند یافته، از نور طبیعی مناسب بهره مند است، و در هر گوشه از خانه دیدهای مکرّر به بیرون و مواجهه با قابی از آسمان میسر می باشد.

عرصه بندی درونی و بیرونی به یاری حیاط میانی و با استفاده از لایه بندی فضایی رخ داده است. به این ترتیب که، حیاط عمومی و عرصۀ بیرونی در لایه های ابتدایی قرار دارند و لایه های بعدی، حیاط های خصوصی و عرصۀ درونی را در خود گرفته اند. و به این ترتیب، فضاهای خصوصی تر در لایه های عقب تر بنا جای گرفته اند و محرمیت شان تأمین شده است. ضمن تفکیک عرصه های بیرونی و درونی و حفظ محرمیت فضاهای خصوصی، لایه های فضایی به گونه ای سازمان یافته که ارتباط بصریِ عرصۀ درونی با عرصۀ بیرونی فراهم است. به بیانی، حیاط میانی، بازیهای حجمی، و فضاهای پر و خالی، سیالیت بسیاری را در خانه موجب شده و امکان رؤیت کل خانه از عرصۀ درونی را فراهم کرده است. آشپزخانه که حریم خانم خانه است و در خصوصی ترین و عقب ترین لایه شکل گرفته، بر دو سوی خانه مسلط است؛ امکان دید به نشیمن، حیاط میانی، پذیرایی، و حیاط جنوبی، و مسیر ورودی را از یکسو و امکان دید به حیاط شمالی را از سوی دیگر دارد. یا اتاق خواب والدین که در خصوصی ترین و عقب ترین لایه از طبقه اول قرار دارد، بر نشیمن، مسیر ورودی و عرصۀ بیرونی از سویی و بر حیاط شمالی در سوی دیگر تسلط دارد.

حیاط میانی نقش ورودی خانه را ایفا کرده و فضاهای خانه را در همان لحظۀ ورود به دو عرصۀ بیرونی و درونی تقسیم می کند. در عین حال، ارتباط بصری نیمه-شفافی را میان آنها موجب می شود. از اینرو، ضمن تفکیک عرصه ها، واسطه ای می شود تا لایه های گوناگون فضایی و توالی فضاهای باز و بسته ادراک و احساس شوند. این حیاط امکان بهره مندی از فضای باز را در حریم خلوت خانه و در مقیاسی صمیمانه مهیا می کند. در حقیقت، با قرارگیری در میانۀ خانه بخشی از عرصۀ روزمرۀ زندگی گشته که زیستن زیر پهنۀ آسمان را میسر می کند و لذت از رقص نور و سایه بر دیوارها و در انعکاس آب را به لحظۀ لحظۀ زندگی می آورد.

 

 


Projects-Social 1 Projects-Social 3 Projects-Social 4

 

خواندن 13099 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 28 فروردين 1395 01:09