Email: caoi.ir@post.com Telegram ID: @caoiran

حامیان رسانه

حامیان وب سایت

با توجه به آنکه لازمه هر کار فرهنگی علاوه بر حمایت های معنوی، حمایت های مادی نیز می باشد تا در راستای اهداف خود قدم های صحیح برداشته و بتواند در جامعه تاثیرگذار باشد.
وب سایت معماری معاصر ایران به عنوان یکی از رسانه های پیشرو و تخصصی با رویکرد آرشیوی تحقیقاتی صمیمانه از حمایت های ارزشمند، شرکت معظم ونوس شیشه تشکر و قدردانی می نماید.

Image is not available
Image is not available
Slider