منزل نخست وزیر استرالیا

/16
 

 

اطلاعات پروژه

 

نام پروژه: منزل نخست وزیر استرالیا - مسابقه

مکاناسترالیا:

معماران: فرشاد مهدی زاده ، رها اشرفی ، مرضیه رجب زاده، محسن مریضاد، علیرضا شجاخانی

1392 :تاریخ

نوع: مسکونی- اقامتی

 

 

خواندن 4014 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 14 مهر 1394 ساعت 23:23