Email: caoi.ir@post.com Telegram ID: @caoiran

ورود

امیر بانی مسعود

امیر بانی مسعود امیر بانی مسعود

امیر بانی مسعود در سال ۱۳۴۶ در ارومیه متولد شد. دانش­ آموختۀ معماری در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و دانشگاه مکگیل در مونترالِ کانادا است. او بین سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۹۷ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تبریز و استاد مدعو در چندین دانشگاه در سراسر ایران بود. تاکنون هفت کتاب در زمینۀ معماری به زبانهای فارسی و انگلیسی تألیف نموده است. از مهترین آثار او می­توان به مواردی از این دست اشاره نمود:

- معماری معاصر در ایران: از سال ۱۳۰۴ تاکنون (به سال ۲۰۲۰ به انگلیسی، قابل دسترسی در سایت آمازون)
- باغهای تاریخی تبریز (چاپ اول ۱۳۹۰، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی)
- نظریه­ های معماری: چهارده نویسندۀ کلیدی از باستان تاکنون (چاپ اول ۱۳۹۸ ، انتشارات هنرمعماری قرن)
- معماری غرب: ریشه ها و مفاهیم (چاپ اول ۱۳۸۹، انتشارات هنرمعماری قرن)
- معماری معاصر ایران: تکاپوی بین سنت و مدرنیته (چاپ اول ۱۳۸۸، انتشارات هنرمعماری قرن)
- پست­ مدرنیته و معماری: بررسی جریانهای فکری معماری غرب ۱۹۶۰-۲۰۰۰ (چاپ اول ۱۳۸۷، انتشارات خاک)
- تاریخ معماری غرب: از عهد باستان تا مکتب شیکاگو (چاپ اول ۱۳۸۵، انتشارات خاک)

خواندن 10177 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 31 تیر 1399 20:47