Image is not available

VISIT Architecture Events

Slider

Events

Mirmiran

آکادمی فرهنگ و معماری آلمان (aac) و بنیاد معماری میرمیران (MAF)
با حمایت علمیِ دانشگاه معماری و هنر پارس (PAU) برگزار میکند:
کارگاه آموزشی بین المللی طراحی معماری در هامبورگ آلمان
باغشهر ولایت تهران؛
«طراحی مرکز تعاملات اجتماعی شهر شکل دهی به فضای عمومی در اراضی فرودگاه قلعه مرغی»


جهانی شدن، مرزها و قید و بندهای جغرافیایی را در هم شکسته و مردمان جهان را به تعاملی عمیق در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی واداشته است. به این ترتیب سرنوشت تمامی افراد، سازمانها و حکومتها را روز به روز بیشتر به هم گره زده و تأثیرات غیر قابل انکار بسیاری را بر تمامی حوزه های فعالیت بشری داشته است. ابعاد این روندِ وسیع و گسترده تمام شئون زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده و آن را تبدیل به بزرگترین رخداد بشری کرده است. در چند دهۀ اخیر در پرتو توسعۀ انقلاب ارتباطات الکترونیکی روابط جدیدِ اجتماعی با ماهیتی جدید و بدون مرز و فاصله شکل گرفته و مفهوم فاصله و فضا را به گونهای غیر قابل تصور در هم ریخته است؛ به طوری که تمام انسان ها را در جهانی واحد به تعامل واداشته است.

دراین میان لزوم حفظ و تحقق فرهنگ و هویت اصیل سرزمینی در راستای ایفای نقش فعالانه در مدیریت مشترک جهانی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. تحقق این هدف مستلزم به کارگیری تمام ظرفیت ها و توان علمی کشور در زمینه های مختلف برای آموزش و پرورش نسل جدید است تا به کمک آنها به زبان مشترک معماری با هویت ایرانی در سطح جهانی دست یافت و به این طریق دریچه های نوین علم و هنر و فنآوری را بر اساس ارزشهای پایدار معماری ایران گشود.


در راستای نیل به این مقصود، بنیاد معماری میرمیران با حمایت علمی دانشگاه معماری و هنر پارس و با هدف متحوّل ساختن فضای آموزشی و پژوهشی نسل جوان دانشگاهی در راستای شناسایی مؤلفه ها و جریان های فکری در معماری گذشته و بازآرایی آن در قالب الگوهای معماری جدید و عرضۀ آن در سطح جهانی و نیز ایجاد انگیزه در جوانان پژوهشگر و خلاق جهت شکوفایی و ارائه استعدادهای بالقوه آنها، طی سالهای گذشته همکاری های مستمر و گستردهای را با سازمانها و نهادهای داخلی، همچنین آکادمی ها و مؤسسات مطرح و تراز اول بین المللی با هدف ارتقاء سطح دانش نظری و علمی کشور در حوزه معماری داشته است. از جمله فعالیت های پیش روی این دو مجموعه؛ بنیاد معماری میرمیران و دانشگاه معماری و هنر پارس، در راستای
آکادمی معماری « تحقق و پیشبرد اهدافشان، همکاری با 1aca‌  آلمان » میباشد.

 

فایل مربوط به نحوه ثبت نام و اطلاعات کامل این رویداد بین المللی را دانلود و مطالعه نمایید.
دانلود فایل PDF

 

Mirmiran Foundation | www.mirmiran-arch.org
Academy for Architectural Culture  | www.aac-hamburg.com