شهرنگار

پویش و مشارکت مردمی در جستجو و یافتن بناهای ارزشمند و لیکن دیده نشده معماری ایران ساخته شده خلال سالهای 1300-1360
این بخش پیشتر با عنوان " شما و دوربین " تصاویر ارسال شده ازسوی شما کاربران محترم را انتخاب و منتشر می نمود

line

RSS
Iran - Tehran
Tehran (61)
Iran - Tabriz
Tabriz (2)
Iran - Isfahan
Isfahan (18)
Iran - Hamadan
Iran - Mashad
Mashad (1)
Iran - Karaj
Karaj (1)
Iran - Qom
Qom (5)
Iran - Shiraz
Shiraz (17)
Iran - Mahabad
Powered by Phoca Gallery

CAOIdonation

A little help...
Goes a long way!

خبرنامه

لطفا ایمیل خود را جهت دریافت خبرنامه ماهانه، ثبت نمایید.