عنوان نویسنده کلیک ها
فینالیست‌های ایرانی در فستیوال جهانی معماری سال ۲۰۱۷ نوشته شده توسط Mehrazan کلیک ها: 2314
پنج معمار ایرانی در فهرست معماران تأثیرگذار خاورمیانه در سال 2017 نوشته شده توسط Mehrazan کلیک ها: 1259
عليرضا تغابنی يكي از پنج کاندیدای برگزیده جایزه آکادمی سلطنتی دورفمن نوشته شده توسط Mehrazan کلیک ها: 579
گزارش CNN Style از بناهای شاخص معلق دنيا نوشته شده توسط Mehrazan کلیک ها: 444
برنده ایرانی نهمین دوره جایزه بین المللی طراحی IDA نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 3095
برندگان ایرانی جایزه معماری آمریکا 2016 نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 6262
سمینار تخصصی نماهای شیشه‌ای در برج میلاد نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 1906
تخریب قریب الوقوع "خانه شهر" کرمان نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 3504
برندگان ایرانی جایزه معماری خاورمیانه درسال 2017 نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 411
الگوریتمی برای تولید بیشمار حالت از اعضای سه بعدی مختلف که در هم چفت و بست می شوند و در فضا رشد می کنند نوشته شده توسط Super User کلیک ها: 2234